Heineken NV

Essay by marsmannetje23 May 2004

download word file, 2 pages 0.0

Downloaded 54 times

Heineken heeft zijn positie aanzienlijk versterkt in Midden−Europa dankzij de overname van BBAG. De

uitbreiding in deze regio is twaalf jaar geleden al begonnen. Heineken heeft ondertussen een sterke positie

opgebouwd in een aantal landen in Midden−Europa.

Overzicht

De eerste acquisitie van Heineken in Midden−Europa vond plaats in 1991 met de overname van de Komaron

brouwerij in Hongarije. In de daaropvolgende jaren is het aantal deelnames gestaag gegroeid. Heineken wist dat

de mogelijkheden voor groei op de Europese markt zich voornamelijk in Midden− en Oost−Europa bevonden.

Wat is de huidige situatie van Heineken in deze regio? Een kort overzicht.

Zywiec in Polen is verreweg de grootste vestiging met een totale verkoop van 8,4 miljoen hectoliter. Ondanks de

zwakke economie van vorig jaar en het feit dat de klanten eerder biersoorten in een lagere prijsklasse kochten, is

Zywiec erin geslaagd een aanzienlijk beter resultaat te behalen dan in 2001, zowel in termen van volume als in

winst. Met name de merken Heineken, Zywiec en Warka deden het bijzonder goed.

2002 was een moeilijk jaar voor de Amstel Brewery Hungary. De brouwerij moest de concurrentie aangaan met

de grootste spelers op de markt, wat zijn invloed had op de verkoop van Amstel en Talleros. De verkoop van

Heineken groeide daarentegen.

Zlaty Bazant in Slowakije boekte een lichte groei in de verkoop van Heineken en de plaatselijke merken Zlaty

Bazant, Corgon, Martiner en Gemer. Het nationale topmerk Zlaty Bazant is inmiddels marktleider met een

marktaandeel van 42% in Slowakije. Het totale verkoopvolume was 2,2 miljoen hectoliter. Zlaty Bazant wordt

tevens geëxporteerd naar andere landen binnen de regio.

Hogere accijnzen hebben de biermarkt in Bulgarije beïnvloed. Toch slaagde de brouwerij Zagorka erin de

verkoop in 2002 te verhogen naar één miljoen hectoliter, waardoor de brouwerij marktleider werd. De

voornaamste merken zijn Amstel, Zagorka en...