History

Essay by ripper_nikolaUniversity, Ph.D.A+, November 2014

download word file, 6 pages 0.0

Downloaded 1 times

GIMNAZIJA DARUVAR

SEMINARSKI RAD IZ LATINSKOG

Ustanak robova pod Spartakovim vodstvom

Učenik: Nastavnik:

Nikola Vukelja Alojzije Groš

DARUVAR, travanj 2014.

Uvod

Spartakovo ime je sinonim za slobodu i pravdu za koju se on zalagao. Nažalost njegov je pokušaj da učini robove slobodnim ljudima i da se ne tretiraju kao divlje životinje završio njegovom smrću i mnogih drugih hrabrih robova. Ovaj seminarski rad će opisivati život robova, samog Spartaka te Treći robovski rat pod vodstvom Spartaka. U zaključku ću govoriti o posljedicama ovoga rata i kakav je trag u povijesti ostavio Spartak.

Robovi u Rimskom Carstvu

Veliku ulogu u ekonomiji Rima činili su robovi. Osim fizičkog rada robovi su obavljali mnoge kućanske poslove i ponekad su imali poslove koje su zahtjevali iznimnu količinu iskustva. Grčki robovi posebno su bili visoko obrazovani. Neobrazovani i nevješti robovi su radili teške i mukotrpne poslove na farmama, u rudnicima i u mlinovima. Robovi su bili smatrani svojinom, a ne osobama.

Svjedočenje robova na sudovima nije bilo priznato ako nije bio mučen, smatralo se da bi robovi bili previše povjerljivi svojim vlasnicima i bili bi toliko odani da ne bi odali informacija, sve dok nisu bili natjerani. Nakon nekog vremena robovi su počeli dobivati sve veću zakonsku zaštitu uključujući mogućnost da prijave pritužbe na svoje vlasnike. Na promjenu prava robova utjecala je stoička filozofija. Obrazovani i vješti robovi su dobili pravo da zarađuju svoj novac i da možda uštede dosta da si kupe svoju slobodu. Robovi su često bježali pa bi često po gradovima bili obješeni plakati s detaljnim opisom odbjeglog roba i nagradom. Ako su bili uhvaćeni, kažnjeni bi bili bičevanjem, užarenim željezom ili ubijeni.

O Spartaku

Spartak se rodio 105. God. pr. Kr u Trakiji, području u jugoistočnoj Europi koje su Rimljan pokušavali pokoriti tijekom 1.st. pr. Kr. Služio je u rimskoj vojsci neko...