homework nv

Essay by maastrichtpieUniversity, Master's April 2014

download word file, 1 pages 0.0

Hypotheekrenteaftrek

In Nederland was gebruik van de hypotheekrenteaftrek lange tijd een gemeengoed voor onroerendgoed bezitters. Vele generaties plukte de vruchten van de overheidsregeling maar afgelopen jaren kwam de regeling steeds verder in het nauw. Vanuit de politiek maar ook de hypothecaire wereld kwamen vragen of de regeling nog wel houdbaar was in het huidige economisch klimaat. Zodoende werd per 1 januari 2013 besloten dat slechts nog enkele hypotheekvormen in aanmerking zouden komen voor hypotheekrenteaftrek. Maar wat is nu precies de hypotheekrenteaftrek en hoe werkt het?

Met bepaalde hypotheekvormen kan de onroerendgoed bezitter aanspraak maken op de hypotheekrenteaftrek regeling. De hypotheekrenteaftrek regeling verleent de onroerendgoed bezitter fiscaal voordeel bij de verrekening van de belasting. Hoe dit fiscale voordeel precies werkt is afhankelijk van het hypotheekrenteaftrek bedrag, de termijn dat deze geldig is en hoe deze wordt afgesloten.

In beginsel geldt het volgende: Iemand die een hypotheekvorm afsluit (die in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek) voor de aankoop of bezit van een onroerendgoed object die dient als hoofdverblijf, heeft de mogelijkheid de hypotheekrente (die betaald wordt voor deze hypotheekvorm) volledig af te trekken van het belastbaar inkomen in box 1 (de inkomstenbelasting).

Echter gelden er wel aanvullende voorwaarden:

  • Alleen het rentebedrag van de in aanmerking komende hypotheekvorm, dat direct voortkomt uit aankoop en bezit (uitbouw en onderhoud) van het ontroerendgoed object is aftrekbaar. Dus aankopen die ook met de hypotheek gedaan zijn maar niet hier onder vallen zijn niet aftrekbaar! Bovendien geldt voor annu ï teitenhypotheek afsluiters na 1 januari 2013 dat de hypotheek binnen 30 jaar volledig moet zijn afgelost.

  • Voor alle hypotheekvormen die in aanmerkingen komen voor hypotheekrenteaftrek geldt dat er voor maximaal 30 jaar gebruik gemaakt kan worden van het fiscale voordeel. Indien de lening van de in aanmerking komende hypotheekvorm wordt verhoogd geldt voor de verhoging wederom...