Projekt og forsøg omhandlende kost og kostplaner

Essay by tonserHigh School, 12th gradeA+, March 2002

download word file, 4 pages 3.8

Downloaded 29 times
Keywords , , , ,

Formål: Formålet med denne øvelse var at lave et nøjagtigt billede af hvilke mængde af hvilke stoffer (vitaminer, fedt, proteiner, kulhydrater osv.) jeg indtog på en ganske almindelig dag, og hvor stor en del af mit ernæretingmæssige behov, for de overnævnte stoffer, der så ville blive dækket af dette indtag.

Teori: Grunden til at vi skal spise flere kulhydrater i forhold til vores indtag af fedt og proteiner, er at Kulhydrater er en "sund" måde at skaffe den største del af vores daglige energibehov på. Kulhydrater (polysakkarider) har nemlig den fordel at de er lang tid om at blive nedbrudt, hvilket vil sige at vi holder vores blodsukker oppe over en længere periode ved at indtage polysakkarider i stedet for monosakkarider der er let nedbrydelige og vil derfor mætte i kort tid. Et for stort indtag af protein og fedt kan føre til overvægt, som kan være særdeles farligt da man risikere at få hjerte-karsygdomme og blodpropper.

Dette sker hvis blodårerne tilstoppes af fedt og kalk. I perioden 1955 til 1980 har man set en stor stigning i sygdomme der er relateret til folks kost. Dette kan endvidere forklares ved at man i samme periode har observeret at forbruget af rugbrød, grønsager og kartofler er halveret mens svinekøds- og alkohols forbruget er fordoblet. Altså har den danske befolkning øget deres indtag af protein, fedt og alkohol samtidigt med at de har halveret deres indtag af kulhydrater.

Metode: Øvelsen blev indledt med at jeg gennem en periode på 24 timer målte/vejede alt hvad jeg indtog at mad og drikkevare. Dette gjorde jeg så vidt muligt nøjagtigt, men i hvert fald inden for en interval på (10-20)g. Derefter plottede jeg alle mine data ind i skolens kostprogram "Ankerhus" som så gav mig mine resultater.

Resultater: Næste side.

Diskussion:

1. Jeg synes godt...