İstanbul Üsküdar

Essay by settenae November 2014

download word file, 2 pages 0.0

Downloaded 3 times

26 Ekim Gezisi

Gezimize Bülbülderesi Mezarlığı ile başladık. Mezarlık Selanikliler sokağının yanındadır. Mensupları Selanik menşeilidir. Burası Sabetayist mezarlığı olarak bilinir. Alt kısımdaki mezarlar günümüze yakın tarihteki mezarlardır. Bu yüzden de Müslüman-Sabetayist karışıktır. Rivayete göre Mesih buraya gelecektir. Burada mezar taşı sahibi olmak önemlidir. Öyle ki bu yüzden cesetleri burda olmasa da taşları olanlar vardır. Mezarlıkta iki sütunlu mezartaşları fazladır. Dikkatimizi çektiği üzere taşların üzerinde sembolik öğeler vardır. Bir ayrıntı daha vardır ki o da tüm mezarların kıbleye dönük olmamasıdır. Mustafa Kemal'in öğretmeni Şemsi Efendi'nin mezarı da burdadır.

Buradan sonra Şeyh Mustafa Devati Türbesine geldik. Burada hazireler de bulunmaktadır. Aynı zamanda kubbesi olmayan, Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii de aynı yerde yer almaktadır. Gezimize Mihrimah Sultan Camii ile devam ettik. Camii'nin neden ve nasıl yapıldığı hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Üsküdardaki Mimar Sinan eserlerinden birisidir. İskele camii olarak da bilinir. Arka tarafında subyan mektebi olan bir küçük bina vardır. Restorasyondan geçtiği için kitabeleri temizdir.

Duvardaki mermer güneş saatidir. Namaz vakitlerini tayin etmek için yapılmıştır. Yolumuza devam ederken 3. Ahmet Çeşmesi'nde de durduk. Bu çeşme Lale Devri'nde yapılan çeşmelerdendir. İstanbul'un en güzel çeşmelerinden birisidir. Buradan sonra Şemsi Paşa Camii'nin yanından geçerek Rum Mehmet Paşa Camii'ne geldik. Camii yapı ve şekil itibariyle erken Osmanlı mimarisine benzemektedir. Geçiş dönemi eserlerindendir diyebiliriz. Istanbulun eski bir camiisidir. Üsküdar'daki pek çok dini yapı 1940-50lerde ciddi bir tamirattan geçmiş. Cumhuriyet döneminde burası da bir tamirat görmüş bazı sütunları değişmiştir. Tek minareli bir camiidir. ( Daha fazla minareyi haneden mensupları yaptırabilir ancak) Oradan sonra Üsküdar mevlevihanesine geldik. Burası sohbet, namaz, ibadet hepsinin yapıldığı bir yerdir. Küçük bir de hazire var. Çoğu mevlevi sikkeli taşlar vardır. Burada Mukaddes Emanetler Dairesinde okunmak üzere hat tarihinin önemli isimlerinden birisinin yazdığı Kur'an vardır. 25senede tamamlanıyor. Hat tarihi ve tezhip tarihi açısından önemli bir eserdir. Yukarı kata çıkıp bu kitabı inceledik. Gezimizi Aziz Mahmut...