Villospår av Henning Mankell

Essay by Anonymous UserHigh School, 12th gradeA, March 1997

download word file, 4 pages 4.0

Downloaded 26 times

Villospår av Henning Mankell

Vad har en före detta justitieminister gemensamt med en konsthandlare och en hälare? De är

alla mördade. Men det är

också allt som Kurt Wallander, Henning Mankells kriminalkommissarie vid Ystadspolisen, vet.

Men under utredningens

gång kommer fler och fler ledtrådar och detaljer fram i ljuset, vilket till slut leder till gripandet

av den psykotiske mördaren

som skalperat sina offer, och som till allas förvåning visar sig vara bara 14 år och dessutom

son till ett av offren.

Handlingen utspelar sig i Skåne sommaren 1994, den varmaste sommaren i mannaminne,

då Sverige befinner sig i ett

fotbollsrus i samband med VM i USA. Eftersom morden sker på olika platser kring Ystad,

Malmö och Helsingborg får

man en guidad tur genom stora delar av det skånska sommarlandskapet, och det är inte

svårt att föreställa sig polisernas

bilfärder genom klargula rapsfält och lummiga bokskogar. Man får också reda på en del om

hur det ser ut i de tre städer

jag tidigare nämnt.

Förutom att boken består av 30-talet kapitel är den indelad i pro- och

epilog samt ett antal större delar,

vilka omfattar ett par kapitel och händelser under en viss tid vardera. T ex 21-24 juni och 5-

8juli.

I prologen utspelar sig handlingen i Dominikanska Republiken 1978, och skildrar historien om

Dolores Maria Santana,

hennes far och mor och hur de möttes. Dolores Maria Santana är nämligen den unga kvinna

som bränner sig till döds i en

rapsåker den 21 juni 1994, och som senare visar sig ha anknytning till morden.

Mankell har skildrat väldigt många olika karaktärer mer eller mindre ingående, men den

absoluta huvudpersonen är förstås

Kurt Wallander, denne yngre medelålders deckare som enligt min mening dricker alldeles för

mycket kaffe och sover flera

timmar för lite per natt. Han hinner...