Essays Tagged: "talet"

Modern teater

Det moderna dramat1800 - talets senare hälftNordiska epokgörareMot slutet av seklet dominerade naturalismen littera ... om att han var mycket radikal, både politiskt och religiöst.I början på 1850- talet engagerade han sig mycket intensivt i norskhetsrörelsen för att rensa ut det stora k ... r förtryckta.I sina senare draman började Ibsen koncentrera handlingen genom att minska antalet personer. Oftast är dramerna uppbyggda bakifrån, från katastrofen mot den tre ...

(9 pages) 97 1 4.5 Nov/1997

Subjects: Art Essays > Drama

KÄRNKRAFT intervju

ör vanligt uran, eller uran 235 som ej är anrikat (Se längre ned). Men på 1950 talet började USA utveckla anläggningar för anrikning av uran (Se 'Anrikning av uran' ...

(6 pages) 32 0 4.0 May/1996

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues

Villospår av Henning Mankell

r det ser ut i de tre städerjag tidigare nämnt. Förutom att boken består av 30-talet kapitel är den indelad i pro- ochepilog samt ett antal större delar,vilka omfattar e ...

(4 pages) 26 0 4.0 Mar/1997

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Alfred Nobel

vara helt fel. När man började forska vidare på området I början av 1920-talet så kunde man spåra släkten ända tillbaka till 1600-talet. Den först ...

(4 pages) 42 0 5.0 Mar/1997

Subjects: Science Essays

Buddhas Liv

s herre. Detta är min sista födsel'. Detta hände någon gång på 500-talet f kr. Föräldrarna blev då mycket förbryllade och gick genast till en sp&a ... s herre. Detta är min sista födsel'. Detta hände någon gång på 500-talet f kr. Föräldrarna blev då mycket förbryllade och gick genast till en sp&a ...

(19 pages) 44 0 5.0 Jan/1996

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith > Buddhism

Alfred Nobel

r från östra Nöbbelöv i Kristianstad län och är känd sedan 1600-talet.Immanuel Nobel, född 1801 och dog 1872, var uppfinnare och industriman. Han levde nå ... flickan till en dam, men han lyckades ej. De levde tillsammans från 1876 till slutet av 1880 talet. Sofie fick barn, men det var inte med Alfred utan en officer. Alfred träffade Sofie en s ...

(11 pages) 43 0 3.7 Jan/1996

Subjects: History Term Papers > European History

Ondskan v Jan guilou

Ondskan av Jan Guillou. Ondskan handlar om en kille som heter Erik och bor i Stockholm. Vad årtalet är framgår inte i boken men jag skulle gissa på att det var på 50-talet ...

(2 pages) 4015 0 0.0 Jan/2006

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Meteorology - meteorologi

well var två pionjärer som undersökte atmosfären i luftballonger på 1800-talet. De kom på att det blev kallare ju högre upp man kom. År 1902 sände man ... t ska bli för väder med hjälp av naturen.BarometernBarometern uppfanns på 1600-talet, det var då meteorologin blev envetenskap. Barometern är ett instrument som mä ...

(4 pages) 1852 0 0.0 Aug/2006

Subjects: Science Essays > Earth Sciences > Meteorology

democracy in modava

vien som förklarade sin själv ständighet från landet i början på 90-talet. Landet har inte erkänts av omvärlden så i stort sätt tillhör den fo ...

(9 pages) 1 0 0.0 Nov/2012

Subjects: Humanities Essays > Classical Studies