Essays Tagged: "dapat"

Pag-aanunsiyo - Kaugnay na Literatura

a sa paningin ng madla, mababago nito ang mga 'di magandang ugali ng tao. Ang mga anunsiyo ay hindi dapat gamiting kasangkapan upang makalamang sa mga mamimili. Hindi dapat inaabuso ang kapangyarihan ... t inaabuso ang kapangyarihan ng pag-aanunsiyo sapagkat masama ang mga epekto nito sa ating lipunan. Dapat magkaroon ng katotohanan sa mga impormasyong ibinibigay ng mga patalastas upang hindi masira a ...

(1 pages) 20 0 0.0 Sep/2004

Subjects: Businesss Research Papers

Paano kung pinapawalang bisa ang batas Rizal?

ng senado na ipaaral sa mga estudyante ang lahat ng tungkol kay Jose Rizal. Sa aking palagay, hindi dapat ipawalang bisa ang RA 1425.Ang RA 1425 ay gustong ipawalang bisa ng senado dahil ang mga nobel ... Baka gusto nilang irespeto ng mga Pilipino, kasama sila, ang kanilang relihiyon.Para sa akin, hindi dapat ipawalang bisa ang batas. Dahil una, ang mga nobelang naigawa ni Rizal ay ibinabasa at ipanag- ...

(2 pages) 16 0 2.3 Aug/2007

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing > Poems & Short Stories

surviving disruption

disrupter, digunakan extendable core , yaitu aspek yang mendukung performa dari disrupter dalam mendapatkan cutomer lebih banyak lagi.Disruptive innovations menurut Michael Raynor berasal dari pengem ... h memiliki disadvantage. Melalui identifikasi apa yang orang butuhkan dan apakah kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, conveniently or affordably, disrupter dapat lebih bany ...

(2 pages) 0 0 0.0 Sep/2013

Subjects: Businesss Research Papers > Management

new business model in emerging market

onsumen didefinisikan sebagai orang yang tidak memilki income yang tinggi dan juga kebutuhan mereka dapat dipenuhi dengan low end solution. Dengan masuk ke middle market pada emerging market perusahaa ... gan masuk ke middle market pada emerging market perusahaan harus mampu merangcang model bisnis yang dapat masuk jangkauan dari penghuni middle market.Didalam artikel dicontohkan adalah perusahaan ...

(3 pages) 2 0 0.0 Sep/2013

Subjects: Businesss Research Papers > Management