Paano kung pinapawalang bisa ang batas Rizal?

Essay by luigico889College, UndergraduateB-, August 2007

download word file, 2 pages 2.3

Sa kasalukuyan, ang senado ay gumagawa ng batas upang mapawalang bisa ang RA 1425 (Batas Rizal). Ayon sa konstitusyon, ang batas rizal ay "AN ACT TO INCLUDE IN THE CURRICULA OF ALL PUBLIC AND PRIVATE SCHOOLS, COLLEGES AND UNIVERSITIES COURSES ON THE LIFE, WORKS AND WRITINGS OF JOSE RIZAL, PARTICULARLY HIS NOVELS NOLI ME TANGERE AND EL FILIBUSTERISMO, AUTHORIZING THE PRINTING AND DISTRIBUTION THEREOF, AND FOR OTHER PURPOSES." Sa simpleng salita, gusto ng senado na ipaaral sa mga estudyante ang lahat ng tungkol kay Jose Rizal. Sa aking palagay, hindi dapat ipawalang bisa ang RA 1425.

Ang RA 1425 ay gustong ipawalang bisa ng senado dahil ang mga nobelang isinulat ni Rizal , na ipapabasa sa mga estudyante, ay kumokontra sa mga opisyal ng simbahan. Sa kanyang isinulat na "Noli Me Tangere", ipinapakita ang pagmamalabis ng mga paring Katoliko na namamahala sa bansa - Ang mga paring walang naigawa kundi manginsulto at mang-abuso ng kapangyarihan.

Dito, naipapakita din ang diskriminasyon sa mga Pilipino. Ipinakita na ang mga ordinaryong Pilipino ay walang karapatang mailibing sa isang Katolikong sementeryo kundi sa Chinese na sementeryo. Ang "Noli me Tangere" ay isang nobelang expose na ipinapakita ang paggamit ng relihiyong Katoliko sa pangaabuso at pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga pari upang ang mga Pilipino'y hindi umunlad tulad ng mga Espanyol.

Marahil ay gusto na ito ipawalang bisa ng senado dahil natatkot silang mamulat ang mga mamamayan ng bansa sa kanilang korupsyon at pandaraya. Maaring natatakot sila na makita ng mga Pilipino ang pagkapareho ng pagmamalabis ng mga opisyal noon at ngayon. Na baka dumating ang panahon na kumilos ang mga tao sa gusting ipabagsak ang senado. Subalit mayroon ding magandang rason upang ipawalang bisa ang batas - na ang Pilipinas ay isang bansa na kung saan mas maraming Katoliko. Baka gusto nilang...