Essays Tagged: "List of sports attendance figures"

Buddhas Liv

gemensamt. Buddha hade t.ex. lärjungar, det hade Jesus också. Båda predikade som profeter. Båda var fredliga. Bådas mammor hade inget samliv med någon, änd&arin ... gemensamt. Buddha hade t.ex. lärjungar, det hade Jesus också. Båda predikade som profeter. Båda var fredliga. Bådas mammor hade inget samliv med någon, änd&arin ...

(19 pages) 44 0 5.0 Jan/1996

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith > Buddhism

Stupet

a obehagliga uppsyn såg han mycket trevligare ut i ljuset än vad han gjorde innan.-Hmmf, oförskämd är du, men jag vore nöjd om du i alla fall kunde stänga dörr ...

(7 pages) 27 0 4.0 Jan/1996

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Einsteins theory of relativity, basic

Energi.4.1 Massans hastighetsberoende 84.2 Rörelseenergi 84.3 Massa och energi 8Register.1. Ordlista 92. Formler och konstanter 93. Källförteckning 104. Litteratur tips/ Författar ... att böckers tyngd ökar med antalet trappor de skall bäras uppför.Register1. Ordlista:Ord Betydelse HänvisningAbsolut Något fast, oföränderligt, fix 1.4Differe ...

(10 pages) 51 0 2.5 Jan/1996

Subjects: Science Essays > Physics

Ledarskap

verk och chefen börjar då berömmas som en god personalutvecklare.Ledarskap och filosofiLedarskap har alltid handlat om att ha makt och lyckas behålla den, om att styra, om att fa ... ra sig och överleva. Att leda har alltid handlat om prestige och att tjäna pengar.Om filosofi handlar om makt så är det tankens makt, och den blir man varken rik eller dominerande ...

(4 pages) 25 1 3.0 Dec/2004

Subjects: History Term Papers

Ondskan v Jan guilou

(2 pages) 3999 0 0.0 Jan/2006

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Racism

jag gifta mig med en svart kommunist som har AIDS. Måste jag det?"Jean-Marie Le Pen (www.socialist.nu)Rasister finns de?Ja, men det finns en viss mån av osäkerhet bland dem. Om man ge ...

(7 pages) 20 0 5.0 Aug/2006

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues

the camera av Joel Backlund Det låg några bilder på

tet fönster som sitter ovanför, eller snett ovanför objektivet. Sökaren är ofta försedd med en lysram som visar hur bilden kommer att bli. Det finns dock en nackdel med d ... arp inställning) som man kan se i sökaren.Idag har allt fler kameror försetts med autofokus, d.v.s. automatisk avståndsinställning.

(3 pages) 606 0 0.0 Feb/2008

Subjects: Science Essays > Chemistry

Hemtentamen Vetenskapsfilosofi

Hemtentamen VetenskapsfilosofiErik ThimanÖstra Grevie Folkhögskola2009-03-12Punkt 1 och 2 = Premisser. Punkt 3 = Slut ... ml;r VD för ett börsbolag. _____________I år får Nisse lönebonus.De filosofiska förfaringssätten jag nu redogjort för har som gemensam utgångspunkt att ... auml;ttade detta falsifieringkriteriet. Han kom att bli en av de mest inflytelserika vetenskapsfilosoferna under 1900-taletos. Han underströk falsifierbarhet som grunden för vetenskaplig ver ...

(5 pages) 33 0 0.0 Apr/2010

Subjects: Humanities Essays > Philosophy