Essays Tagged: "Politika"

The monetary policy of Czech Republic

22.1 Vymezení základních pojmů 22.1.1 Měnová politika 22.1.1.1 Nástroje měnové politiky 32.1.1.2 Re imy mě ... egrace 63.1.2.Ekonomická kritéria integrace 73.1.3 Měnová politika ČNB před vstupem do EU 93.1.4 Měnová politika ČNB po vst ...

(49 pages) 27 0 1.0 Nov/2004

Subjects: Social Science Essays > Economics

Operacny management - cela kniha

e nákladov 231.1.3 Členenie nákladov 254.2 Cenová politika 274.2.1 Faktory ovplyvňujúce cenu 28Externé faktory: ... te; otázka:Charakterizujte variabilné a fixné náklady.4.2 Cenová politikaCena je vyjadrenie hodnoty zaplatenej na trhu za výrobok.. Cena: vyjadruje hod ...

(55 pages) 25 0 0.0 Oct/2006

Subjects: Businesss Research Papers > Management > Management Planning & Decision Making

MIGRACIJE I ODLIV MOZGOVA (migration and brain drain)

i regiona/zemqe doma}ina). Spoqa{we migracije radne snage su znatno ote`anije usled ograni~avaju}ih politika zemqe doma}ina i "cena migracije", za razliku od migracija unutar jedne zemqe. Glavni razlo ... ih nauka (ali i u oblasti muzike i umetnosti), treba {to vi{e investirati i podr`avati te qude (kao politika zemqe), ali i podr`avati migracije kao izvor razvoja qudskog kapitala. Mesto borbe sa posle ...

(9 pages) 7 0 5.0 Oct/2007

Subjects: Social Science Essays > Current Issues

AZ EU KÖLTSÉGVETÉSE

; megfeleljen az elvárásoknak számos olyan területen, mint az agrárpolitika, a regionális politika, a kutatás, a környezetvédelem, az oktat&a ... cute;sokat, akkor csökkenteni tudja az inflációt.Negatív struktúra politika: gazdasági szerkezeteket konzerváló, szerkezeti modernizáci&oac ...

(8 pages) 11 0 3.0 Oct/2007

Subjects: Area & Country Studies Essays