Essays Tagged: "Soos"

Die Telivisie: Hierdie gaan oor hoe die telivisie werk

kamara nodig om die beeld afteneem.Die beelde wor din die buise varander in elektroniese seine, net soos by swart-wit T.V's. Die kleurbeeld word met spesiale spiels of 'n prisma geskei. Uit die buise ...

(2 pages) 35 0 3.7 Nov/2002

Subjects: Science Essays > Technology

Response to "That Evening Sun" by William Faulkner. Self explanatory.

entional or not, amused me.The fact that the name of Nancy's violent beau is Jesus (pronounced "HAY-soos when spoken, but which can be taken as the name of God's son when written) may be coincidence, ...

(3 pages) 47 0 5.0 Apr/2004

Subjects: Literature Research Papers > North American

J.P. Morgan: ?n Lewe

ndustriële genie wat geakkrediteer word met die stigting van ?n menigte belangrike maatskappye soos; General Electric en AT&T . Daar word egter gewoonlik in die selfde asem na Morgan as die d ... leg was, kan daar nie ontken word dat sy karakter en invloed die besigheid wêreld gevorm het, soos geen mens voor hom nie.Morgan was ?n bankier, spoorweg tsaar, industrialis, finansier, filantro ...

(14 pages) 30 0 5.0 May/2004

Subjects: History Term Papers

My Pampoen - die storie van 'n man sy vrou en sy pampoen

dat dit sal die beste ding wees om die pampoene na my huis toe te vat en dit in my jaart te groei. Soos alle dinge wat huistoe gebring word, het ek eerste goedkeuring van my "beter half" gekry. Alles ...

(1 pages) 11 0 1.0 Apr/2005

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Selfone, goed of sleg?

foon, kan jy 'n oproep maak van waar ook al jy is en wanneer jy wil, sonder elektrisiteit of kabels soos 'n huis foon. Se dat jy in a gevaarlikke plek was, of jou motor stukkend was, kan jy n selfoon ... oude sakrekenaar vir wiskunde. Jy kan ook oproepe stuur of kry, informasie van verskillende bronne, soos nuus, vermaak of speletjies kry.Jy kan duidelik sien dat selfone baie voordele het, maar jy sal ...

(1 pages) 13 0 5.0 Sep/2006

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues

Yster

nd wat nie danksy die bestaan van yster tot stand gekom het nie (as dit nie self van yster is nie). Soos iemand dit al gestel het: "Ons huise, meubels, klere, speelgoed, vervoermiddels is almal kleink ... ewyse van die gebruik van yster kom van die Soemeriërs en die Egiptenare, waar klein voorwerpe soos spiespunte en ornamente wat met yster afkomstig uit die oorblyfsels van meteoriete gemaak is ge ...

(13 pages) 6840 0 5.0 Sep/2007

Subjects: Science Essays > Physics

Die Bybelse Skeppingsverhaal teenoor die Evolusiebenadedring.

Die Bybelse Skeppingsverhaal, soos in Genesis 1 en 2, handel oor hoe die onsienlike God (Elohim) die aarde geskep het binne ‘ ... lles insluitend die mens van die begin af bestaan het. Die wêreld beskik oor ‘n doel net soos wat alles biine in die heelal ‘n rede het vir sy ontstaan. Alles is deel van God se groot ... , maar dat dit oor ‘n lang tydperk geleidelik, maar baie verander het deur middel van mutasie. Soos wat die omgewing oor talle jare verander het, byvoorbeeld die klimaat wat warmer of kouer gewor ...

(3 pages) 2364 0 0.0 Sep/2007

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith > Christianity

Die Bybelse-,Oosterse en die Islam Skeppingsperspektief se raakpunte met mekaar.

mige moderne perspektiewe glo dat die ses dae dalk eerder ses periodes van langer tydperke kan wees soos bv. Ses eeue. In die Bybelse Skeppingsperspektief word dit duidelik gestel dat God aktief besig ...

(2 pages) 2127 0 0.0 Sep/2007

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith > Christianity

Moontlike invloede van 'n politieke stelsel op 'n land se mense.

land het 'n federale parlmentêre demokratiese republiek waarin die president van Suid-Afrika (soos gekies deur die parlement) die hoof van die regering is. Daar is egter talle gevalle waaruit di ... ns.(A. Purvis, "Children of he revolution" Time, Apr. 12, 2004, pp. 24-28; www.answers.com)Laastens soos ons in die artikel van "Absolute power" Time, Feb. 14, 2005, pp. 38-39 deur A. Perry kyk ons na ...

(7 pages) 4343 0 3.0 Sep/2007

Subjects: Social Science Essays > Political Science > Political Theory