Analyse culturele trends; Faith Popcorn - Clicking

Essay by bladevision May 2004

download word file, 5 pages 5.0

Downloaded 43 times
Keywords , , , ,

1 Verankering

1.1. Omschrijving

De trend Verankeren kan je omschrijven als het teruggrijpen naar zekerheden die er in het verleden waren, om zich te bewapenen tegen de toekomst. Men gaat dan graven in zichzelf naar een hernieuwd geloof of een oerinstinct. Verankeren betekent ook deel uitmaken van een groter geheel. Iets wat we missen in een maatschappij waarin het individualisme de bovenhand neemt. De bedoeling van Verankering is dat we van de materiële wereld naar een spirituele wereld overgaan. Waar men uiteindelijk naar streeft, is een band met het goddelijke, het hoogtepunt van Verankering.

1.2. Amerikaanse voorbeelden

Droomworkshops schieten als paddestoelen uit de grond omdat de mens zijn slaap wil analyseren om er kennis uit te halen.

Droomvangers, regenstokken en ceremoniële pijpen (Indiaanse ritueelvoorwerpen) zijn tegenwoordig zo vercommercialiseerd dat ze in de cadeauwinkel naast de Tonale Duck-lampen liggen.

De verheerlijking van duivels en engels. Overal vind je tegenwoordig accessoires en afbeeldingen van deze wezens.

Ze zijn een uitstekende marketinghulp geworden.

Zen-ideeën gebruiken om van alles te verkopen. Vooral in New Age-winkels is dit een gewaardeerd marketingmiddel.

1.3. Verankering in Europa

De trend lijkt in Europa minder sterk aanwezig dan in de Verenigde Staten. Hoewel die in bepaalde landen dan weer even sterk aanwezig is als in de VS, bijvoorbeeld in Nederland. Yoga en Oosterse levenswijzen zijn heel goed geïntegreerd in onze samenleving want ook hier kan je lessen volgen en valt het goed in de smaak.

Maar een land als Nederland, dat op zich meer aanleunt bij de Verenigde Staten, heeft een even groot palet aan Verankering. Zo heb je er bijvoorbeeld een bedrijf gevestigd dat de klederdracht van enkele eeuwen geleden imiteert en verkoopt. De Europese cultuur is gematigder dan de Amerikaanse ondanks het feit dat Verankering hier ook aanwezig is.

1.4. Toepassingen in Europa/België

Productniveau: yogalessen, een hemelbed,