i dont understand this actully

Essay by moffeloff June 2014

download word file, 3 pages 0.0

Martine 8.3

Artikkel -norsk

Et fargerikt dyr

Det jeg har skrevet om er et dyr som kalles axolotl, forskere er ikke sikre på hvordan sjødyr det er, axolotlen har unaturlige farger i forhold til andre sjødyr å knalle farger eller en lys versjon av fargen. Det går ofte i rosa, oransje og rød. Disse søte dyrene finnes ikke i Norge, men man kan ha dem som kjæledyr i andre land.

Axolotlens farger er unaturlige i forhold til andre sjødyr. Det går mest i rosa og oransje. Det er ingen som har lik farge, men de har enten lyse eller knalle farger. Dette er positivt siden den synes godt, men det er også negativt siden den har større sjanse til å bli spist av andre sjødyr.

Kan man ha den som kjæledyr? Ja det kan man hvis man har et akvarium. Det er både positivt og negativt.

Det positive er at den gir farger i akvariet og den spiser mollusker. Så hvis du legger for eksempel armen hvis du har mollusker på armen ned i en bøtte med vann også putter du axolotlen i bøtten så vil den spise på mollusken slik som en malle i et akvarium. Det gjør ikke vondt. det er ikke lov å eie dette dyret i Norge fordi det kan gi infeksjoner også kan den bringe med seg sykdom fra det landet den blir fraktet fra. Det negative er også at hvis man har den i akvariet kan man ikke ha andre fisker i det fordi den er en kjøtteter. Den spiser mest larver og andre små dyr.

Dens rare utseende og egenskaper. Axolotlen er oftest babyrosa, og har små tentakler ut av hode. Den har også en relativt lang hale i forhold til kroppen.