Enemy Unknown

Essay by Thomas Bang NielsenHigh School, 11th gradeC+, September 1996

download word file, 5 pages 4.7

Downloaded 41 times

Stil skrevet ud fra spillet "UFO Enemy Unknown"

Enemy Unknown

Året er 1999, kampen mod the aliens er brudt ud. Det hele startede med at der blev

observeret flere og flere uidentificerede objekter i luften over nogle af jordens tyndt

befolkede egne.

Verdens førende lande er gået sammen om at bekæmpe the aliens. De har oprettet

en specialstyrke med jordens mest moderne teknologi til at tage kampen mod

rumvæsenerne op. X-COM som er specialstyrkens navn opererer fra en hemmelig base

et sted i Europa. Selvom X-COM styrken er udrustet med jordens bedste teknologi har

the aliens stadigvæk en stor fordel på det teknologiske område.

Fra basen i Europa sender X-COM deres Eagle interceptors ud når de

registrerer en UFO på deres radarer. Eagle interceptoren er NATOs nyeste jager, der

kan udrustes med de mest avancerede missiler der står til rådighed for X-COM. Hvis

en interceptor sporer og skyder en UFO ned bliver der fra basen sendt et Skyranger

transportfly ud med en enhed soldater på otte til fjorten mænd.

De skal lande nær

UFOen, nedkæmpe eventuelle overlevende aliens og samle våben og dele fra ufoen der

er intakte.

Jake Gaston er sergeant i den britiske SAS elitekampstyrke. Efter at have

kæmpet på Falklandsøerne i 1982 har han modtaget flere medaljer end nogen anden

britisk soldat efter Anden Verdenskrig. På deres søgen efter mænd fandt X-COM

hurtigt frem til Jake Gaston som efter hans papirer skulle være en af verdens bedste

soldater.

En dag i marts blev Jake og en af hans venner fra SAS kaldt til side og fik at

vide at de skulle pakke deres vigtigste grej og være klar til at rejse væk for en tid. Den

følgende nat drog Jake og hans ven Donald Johnson af sted til en militær flyveplads

nær London. De...