Kafka

Essay by anicolgiUniversity, Bachelor'sD-, November 2014

download word file, 8 pages 0.0

TÍTOL

ELOGI DE L'AIGUA

AUTOR

Eduardo Chillida

CRONOLOGIA

1987

TEMA

al·legòric

MIDES

7,20 x 12 x 6,5

ESTIL

Abstracte

TIPOLOGIA

Escultura exempta

LOCALITZACIÓ

Parc de la Creueta del Coll (BCN)

BIOGRAFIA DE L'AUTOR: Eduardo Chillida : lesió del genoll trunca carrera porter futbol. Arquitectura els primers anys, abandonada per l'escultura. Dif . materials. Integració harmònica de les escultures a l'entorn urbà + ciutats, Casa Museu Chillida-Leku . Premi Principe de Asturias el 1989. Altres obres: La pinta del vent, Elogi de l'horitzó. ELOGI DE L 'AIGUA

2. CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL: -Finals s.XX, ES creixement econòmic i demogrà fic (Olimpiades 92) -

3. ANÀLISI FORMAL

Breu descripció + materials i tècnica (ACOBLATGE)

TIPOLOGIA I FORMA

Escultura exempta monocromada

VOLUM

Multifacial, un sol bloc, músculs en tensió-> esforç físic

CROMATISME

Monocromat, acabat fi, superfície semirugosa.

LLUM

No té llum per si mateixa, llum natural durant el dia i artificial durant la nit.

COMPOSICIÓ

Euqilibrada: harmonia entre les línies corbes i rectes,

PROPORCIÓ

Gens proporcionat: mans i peus desmesurats per la vitalitat i jocs lumínics.

MOVIMENT I POSICIÓ

Moviment nul malgrat estar suspesa en l'aire, ritme de repòs dinà mic juganer, temps: voluntat d'eternitat (referència h2o)

EXPRESSIÓ

Dits i mans + treballades. Textura rugosa i sense polir: Non finito (clarobscurs) Reflexiva i neguit amb dinamisme i vitalitat

4.ANÀLISI ESTILÍSTIC: Abstracte. Escultures pesades que semblen lleugeres.

Formes lliures i espontà nies. Ferro, al refredar-se, agafa les seves pròpies formes. introducció d'obres a la natura. Treball del buit.

5. CONTINGUT (tema, finalitat, funció, iconografia) Inici: Dante mirant cap a l'infern (destí de la humanitat). Ara: home anònim immers seves preocupacions. Part projecte "Porta de l'infern" pel museu d'arts decoratives de París, mai no es van acabar les 186. Funció estètica i simbòlica. Funció: commemorativa i decorativa. L?Ajuntament li va demanar que la...