Sagaer

Essay by Anonymous UserHigh School, 12th gradeB, February 1996

download word file, 3 pages 3.7

Downloaded 24 times
Keywords , , , ,

Martin Schou, 1.z Den 15/2 1996

Sagaer

Vores viden om vikingernes livssyn og tro, kan vi i høj grad takke de islandske sagaer for. De skildre nogen af de vigtigste ting og begreber i en vikings liv. Sagaerne foregår ca. 930 - 1030, og er den tid hvor vikingerne bosatte Island. En tid hvor ære, lykke, magi, runer og skæbne er nøgleord. De islandske sagaer er de første prosaromaner i den europæiske litteratur, og er en værdifuld kilde til at forstå hvordan og hvorfor vikingerne handlede som de gjorde.

Der findes ca. 40 forskellige sagaer. De fortæller om de islandske vikingers liv og stridigheder. De har alle den samme fortælleteknik. De fortæller kun hvad der kan ses og opleves direkte og kommer utroligt sjældent med direkte beskrivelser af følelser eller tanker. De kommer kun til udtryk ved personernes handlinger og ord. Der er heller ikke gjort meget for at beskrive omgivelserne eller personernes udseende, med mindre det er nødvendigt for forståelsen.

Der lægges nemlig større vægt på selve handlingerne og replikkerne i historierne. Et eksempel på at det dog nogen gange er nødvendigt er i Erik den Rødes saga hvor en spåkvinde er beskrevet til mindste detalje, da man skal have et billede af hvor anderledes hun er, i forhold til de almindelige bønder.

I de mange sagaer spiller æren en central rolle. Vikingerne satte nemlig deres ære meget højt og hvis den blev krænket skulle det hævnes. Ja, man ville simpelthen blive anset som et ringere menneske hvis man ikke genvandt sin ære. En anden ting som også har en stor rolle i sagaerne er runerne. Det er her magien ligger. Runernes ord blev opfattet som tvingende. Vikingerne anså det talte og specielt det nedskrevne ord som om det var eller blev virkelighed. Havde en person ristet runer, kunne...