sssss

Essay by khanhlinh November 2014

download word file, 5 pages 0.0

Bà i văn tả cây ăn quả đang trong mùa chín

BÃ i 1

Thu về. Thu mang theo bao trái chín đến tất cả các khu vườn. Trong khoảng sân nhỏ của ông em, cây cam mật ông trồng đã trĩu và ng bao trái chín. Chao ôi! Trông cây cam thật là thích mắt. Mới ngà y nà o, quả đang còn nhỏ, da dà y, nhưng sau đó những "chiếc áo ấy" cứ mỏng dần, rồi từ mà u xanh nhạt chuyển sang mà u và ng tươi. Đến hôm nay những chùm cam ấy đã và ng hươm, nổi bật trên nền trời xanh đậm. Những quả cam và ng óng, da căng mọng như mời gọi mọi người thưởng thức. Chúng như những chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng trên cây. Từng chùm quả ngon là nh đang đung đưa nhè nhẹ. Mặc dầu đã có bao nhiêu cà nh tre chống, nhưng các cà nh cam ấy vẫn cứ xà xuống gần mặt đất.

Những chú " mặt trời con" áo xanh, áo và ng ấy ôm ấp trong lòng biết bao " ông trăng khuyết". Những chiếc lá rung rinh trong gió như quạt cho những trái cam yên giấc ngủ. Các cà nh cây khẳng khiu chìa ra như để che chở cho các con. Còn thân cây thì khoác chiếc áo mà u nâu giản dị, đứng đó trụ đỡ cho những cà nh chi chít quả. " Tích! Tích!". Chú chim sâu nà o đó đang nhảy trên cà nh, đưa chiếc mỏ xinh xinh bắt sâu cho cà nh lá. Hai ông cháu đứng bên nhau, ngắm nhìn những chùm quả chín. Gió vườn xà o xạc như ru những quả cam và o giấc ngủ say sưa. Chắc là trong giấc mơ, chúng sẽ rất vui khi được biết những giọt nước cam ngọt ngà o sẽ là m mát lòng bao...