Case Study Marketing: Independer.nl.

Essay by geelhonUniversity, Master'sA, September 2003

download word file, 29 pages 4.3

Downloaded 74 times
Keywords , , , ,

This essay is about the application of the the Customer Equity Model for Independer.nl. It also covers the formulation of a CRM strategy based on this model.

GROEPSOPDRACHT 3

MARKETING MANAGEMENT

CASE INDEPENDER.NL

Rotterdam, 14 mei 2003

Studenten: Cindy Brouwer

studentnr. 119661

e-mail adres cindy.brouwer@meespierson.com

Nico Geelhoed

studentnr. 274903

e-mail adres nja.geelhoed@port.rotterdam.nl

INHOUDSOPGAVE

1PLAATS VAN INDEPENDER IN DE FINANCIËLE MARKT4

2BUSINESSMODEL6

2.1VIRTUELE ORGANISATIE6

2.2OPBRENGSTEN MODEL6

3CUSTOMER LIFETIME VALUE9

4CUSTOMER EQUITY MODEL12

3.1VALUE EQUITY13

3.2BRAND EQUITY14

3.3RETENTION EQUITY15

3.4DE BELANGRIJKSTE DETERMINANTEN VAN HET CUSTOMER EQUITY MODEL VOOR INDEPENDER16

3.5CONCLUSIE18

5CRM-STRATEGIE19

5.1INVOEREN VAN CRM VOOR INDEPENDER20

Inleiding

Independer is een onafhankelijke financiële adviesorganisatie opgericht in 1999, door de entrepreneurs Edmond Hilhorst en Diederik de Groot van Embden. Met Independer willen zij de markt voor financiële producten en diensten transparant maken voor de consument. Zij willen de consument de mogelijkheid bieden om financiële producten objectief en onafhankelijk met elkaar te vergelijken.

De case richt zich op de toepassing van het Customer Equity model voor Independer en het op basis hiervan formuleren van een CRM strategie.

Bij het uitwerken van de case zullen we gebruik maken van de informatie uit de case, het boek Driving Customer Equity van Rust, Zeithalm en Lemon, de artikelen uit de Reader en de Independer website.

1 Plaats van Independer in de financiële markt

Wat is de plaats van Independer in de financiële markt? Ofwel wat is hun primaire functie in de bedrijfskolom?

Op de website van Independer is het volgende mogelijk:

een vergelijking maken tussen producten van nagenoeg alle banken en verzekeraars in Nederland;

uitgebreide informatie verkrijgen over financiële producten en diensten;

offertes aanvragen.

Independer maakt het dus mogelijk om een groot aantal verzekerings- en bancaire producten onderling te vergelijken. Aan de hand van de persoonlijke situatie en wensen van de klant weet Independer de productvorm...