Great Britain

Essay by Cristiann June 2014

download word file, 12 pages 0.0

UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE

Marea Britanie

(1945 - 1989)

Cristian Timoce

Istoria Artei, anul II

În obţinerea victoriei comune la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, meritul incontestabil îl avea America şi Rusia, însă Anglia s-a remarcat prin faptul că Angliei îi revenea gloria de a fi luptat singură în acea perioadă lipsită de orice speranţă. Anglia a reuşit să transforme momentele ei cele mai tragice în apogeul existenţei ei. Anglia a reuşit să iasă victorioasă din acest conflict însă oarecum epuizată. Pentru a câstiga acest război, Anglia făcuse sacrificii enorme, starea de spirit îmbogăţindu-se dar din punct de vedere economic aceasta era terminată. Deşi a pierdut circa 400.000 oameni, această cifră reprezenta doar jumătate din pierderile suferite în primul război mondial şi numai o cincime din numărul morţilor înregistraţi de Rusia. Amploarea distrugerilor suferite de oraşele din Regatul Unit nu se poate compara cu cele din Germania.

În anul 1945 Marea Britanie s-a aşezat la masa tratativelor diplomatice deşi ea nu se putea compara ca mărime şi putere cu Statele Unite sau URSS. Principala problemă a Marii Britanii era aceea că economia sa nu dispunea de resursele necesare pentru a putea fi pe măsura celor două mari supraputeri. Războiul şi-a lăsat amprenta asupra Marii Britanii prin faptul că s-au agravat problemele economice. Distrugerea caselor, a fabricilor şi a vaselor comerciale a provocat o pierdere enormă. O mare parte din veniturile deţinute în străinătate au fost vândute pentru a se plăti importurile necesare pe durata războiului, aşadar veniturile din străinătate au scăzut, fapt care a dus la un declin economic. Datorită efectelor produse de război, industria britanică nu a mai putut fi modernizată şi retehnologizată. În 1945 singura posibilitate pentru Marea Britanie era aceea de a cheltui toată valuta forte pentru acoperirea datoriilor, nemaiputând să importe...