IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ: ŽIVOTOPIS, IZDANJA I PRIJEVODI DJELA

Essay by petraretra November 2012

download word file, 20 pages 0.0

Keywords , , , ,

IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ: ŽIVOTOPIS, IZDANJA I PRIJEVODI DJELA

I. ŽIVOTOPIS�

Ivana Mažuranić rodila se u Ogulinu 18. travnja 1874. Otac joj je bio Vladimir Mažuranić (Karlovac, 1845. - Zagreb, 1928.), sin Ivana Mažuranića, povjesničar, odvjetnik i književnik, član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i njezin dugogodišnji predsjednik (od 1918. do 1928.). Majka joj je bila Henrieta rođena Bernath, rodom iz Varaždina. Osim Ivane u obitelji Mažuranić bilo je još troje djece: sestra Aleksandra i braća Božidar i Želimir.

Ivana je rođena u Ogulinu, gdje je njezin otac od 1873. do 1875. bio državni odvjetnik. Godine 1875. otac biva premješten u Karlovac kao banski povjerenik odnosno podžupan i na toj dužnosti ostaje do 1878., kada nakon austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine dobiva službu kod generala Filipovića kao civilni adlatus (naj-vjerojatnije ga obitelj nije pratila na toj dužnosti, nego je ostala u Karlovcu), ali se ubrzo vraća u Karlovac na mjesto podžupana, odakle već iste godine (1878.)

biva premješten za podžupana u Jastrebarsko, gdje obitelj Mažuranić ostaje godinu dana. Nakon toga vraćaju se u Karlovac, odakle se 1882. sele u Zagreb, gdje je otac dobio namještenje u Odjelu za unutrašnje poslove vlade.

U Autobiografiji Ivana spominje posjet rodnom Ogulinu što ga je poduzela godine 1880., važan zbog osobitog dojma što ga je na tada šestogodišnju djevojčicu ostavila planina Klek. Drugi je pak posjet Ogulinu, 1886., nadahnuo tada dvanaestogodišnju Ivanu da napiše svoju prvu pjesmu, koju je nazvala Zvijezdi moje domovine, što također doznajemo iz Autobiografije.

Godine 1882. obitelj Mažuranić dolazi u Zagreb. (U Autobiografiji Ivana ne navodi doslovce da su živjeli u kući Ivana Mažuranića, što izrijekom ne spominje ni Ivan Brlić, koji na jednom mjestu kaže kako je Ivana "bivajući i poduže vrijeme u djedovom domu"� često dolazila u dodir s djedom.) U Autobiografiji Ivana opširno pripovijeda o boravku...