resursele materiale

Essay by iulia_toderelUniversity, Bachelor's October 2014

download word file, 22 pages 0.0

Downloaded 1 times
Keywords

1. Resursele materiale - componentă fundamentală a activităţii ramurilor economice

O componentă principală a activităţii economice a unei ţări o constituie valorificarea zăcămintelor de substanţe minerale utile de care dispune potenţialul său economic. Valorificarea zăcămintelor este un proces complex, îndelungat şi nerepetabil care cuprinde mai multe etape.

Totalitatea resurselor naturale şi a unităţilor care extrag , prepară, pregătesc, selectează şi produc materii prime pentru consumul industriilor şi construcţiilor, formeaza asa-zisa bază de materii prime.

1.1 Resurse şi reserve de substanţe minerale utile

Acoperirea nevoilor de materii prime pentru industrie şi construcţii se poate asigura prin creşterea producţiei de substanţe minerale utile, descoperind noi zăcăminte şi atragerea lor în circuitul economic.

Practica descoperirii şi valorificării potenţialului mineral reclamă mai multe precizări conceptuale, între care noţiunile de resurse minerale şi reserve minerale.

Resursele minerale sunt formate din acumulări de minerale utile sau ipotetice cunoscute foarte puţin prin lucrări sporadice de prospecţiuni.

Acestea se împart în:

resurse identificate

resurse paramarginale

resurse.nedescoperite

Rezervele minerale sunt acumulările care se conturează treptat, în urma prospecţiunilor geologice, ca zacăminte minerale. În general, rezervele evidenţiază zăcămintele cunoscute din care substanţele minerale utile pot fi extrase în mod eficient prin procedeele tehnologice cunoscute.

Rezervele geologice reprezintă cantităţi de substanţe minerale utile, caracterizate din punct de vedere cantitativ, tehnologic şi al condiţiilor de valorificare, aşa cum se găsesc în zăcăminte şi care pot fi valorificate în prezent sau se presupune că vor fi valorificate în viitor.

Clarificarea semnificaţiei diferitelor grupe de rezerve geologice minerale, pe baza unor criterii bine determinate, astfel:

1. După gradul de cunoaştere a cantităţii, calităţii, condiţiilor tehnico-miniere şi tehnologice de exploatare precum şi a fluxului tehnologic de preparare şi prelucrare, rezervele geologice se împart în:

a) rezerve din categoria "A", estimările ce le privesc se bazează pe lucrările miniere de explorare sau de exploatare,