de verschillen tussen marktgeöriënteerde en niet-marktgeöriënteerde (publieke) organisaties

Essay by SalsamkarUniversity, Master's November 2014

download word file, 2 pages 0.0

Downloaded 7 times

Invulsjabloon bij opdrachten binnen ASM

Bij opdrachten binnen de cursus ASM, die door een docent beoordeeld moeten worden, dient u bij elke opdracht de volgende gegevens in te vullen:

Opdrachtnummer:

(3 cijfers, zijnde blok, taak en opdracht)

Opdracht 1.1.3.

Opdrachtnaam (indien van toepassing)

de verschillen tussen marktgeöriënteerde en niet-marktgeöriënteerde (publieke) organisaties

Datum van inzending

21-09-2014

Voor- en achternaam

Saad Abdulmahmoud

Studentnummer

851532293

Telefoon privé en/of zakelijk

020-6960991 en 0612989620

E-mail adres(sen)

sabdulmahmoud@gmail.com

Eventuele opmerkingen

De volgende theoretische principes zijn op basis van algemene managementopvattingen ontwikkeld voor organisaties die opereren in een marktomgeving:

1. Duidelijke doelstellingen en een heldere missie voor de organisatie formuleren.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het bereiken van doelen delegeren.

3. Gewenste output en uikomsten definiëren en resultaten meten.

4. Werknemers verantwoordelijk maken voor resultaten en belonen op basis van behaalde resultaten.

De opdracht:

Benoem per element een aantal beperkingen die gelden voor niet-marktgeöriënteerde (publieke) organisaties om deze (voor marktgeöriënteerde organisaties ontwikkelde) principes toe te kunnen passen.

Duidelijke doelstellingen en een heldere missie voor de organisatie formuleren

Doelstelling en missie voor niet-marktgeorienteerde (publieke)organisatie worden ten eerste gemaakt in een proces open voor publieke controle, toegankelijke voor partijen met verschillende motieven. De doelstelling worden hier gemaakt voor specifieke groepen in de samenleving. Openheid, toegankelijkheid en responsieheid zijn verweven met de democratische samenlevingen. Verschillende (belangen)groepen in de samenleving mogen mee discussiëren en meebeslissen over wat de gemeenschap aangaat. Het is aan de beleidmakers binnen niet-marktgeorienteerde organisaties om te luisteren en te reageren op een gepaste manier. Hier zijn talloze wetten, regels voorgeschreven waarin ambtenaren en beleidmakers moeten aan houden.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het bereiken van doelen delegeren

Gewenste output en uikomsten definiëren en resultaten meten.

Vandaar ambiguïteit in betekenis en deels onbereikbaar ( ligt aan hun aard ) typeren de organisaties. Bijvoorbeeld overeenstemming hebben over de betekenis...