Essays Tagged: "Leiden"

Der Steppenwolf. Zusammenfassung des Werkes von Hermann Hesse

egreift bald, dass Hallers Konflikte nicht die Phantasien eines Gemütskranken sind, sonder die Leiden einer ganzen Generation, ja die Krankheit einer ganzen Epoche.Harrys eigene Aufzeichnungen, d ...

(4 pages) 37 0 4.6 Jan/1997

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Rembrandt Harmenszoon van Rijn.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn was born July 15, 1606 in Leiden, the Netherlands. His father worked at a mill, as did many Dutchmen, but wanted his son to wo ... his son to work in an academic profession. However, Rembrandt left his studies at the University of Leiden in order to study painting.His work had become well known by 1631 and so he left his successf ... created self-portraits, the number of which is estimated at between 50 and 60.In his early days in Leiden many of his works showed the lines, light and shade, and color of everyday people. By 1634 hi ...

(2 pages) 62 0 3.0 May/2003

Subjects: Art Essays > Artists

An Essay about HUGO and DNA identification.

g niet weet wat de functie is. Deze zouden in de toekomst tot een doorbraak in de wetenschap kunnen leiden.Om een mogelijke doorbraak te verwezenlijken, werken ze bij de HUGO in twee kampen. In het en ...

(3 pages) 65 0 5.0 Jun/2003

Subjects: Science Essays > Biotechnology

Reviews on Rembrandt and Bernini.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn was born July 15, 1606 in Leiden, the Netherlands. His father worked at a mill, as did many Dutchmen, but wanted his son to wo ... his son to work in an academic profession. However, Rembrandt left his studies at the University of Leiden in order to study painting.His work had become well known by 1631 and so he left his successf ... created self-portraits, the number of which is estimated at between 50 and 60.In his early days in Leiden many of his works showed the lines, light and shade, and color of everyday people. By 1634 hi ...

(11 pages) 165 0 4.5 Aug/2003

Subjects: Art Essays > Artists

De invloed van veiligheid op de persvrijheid in de VSA.

ategie van 'preemption' . Juist omdat de Verenigde Staten de enige supermacht is die de wereld moet leiden, vinden deze machtsfiguren het ook de morele plicht van Washington die actie te ondernemen, e ... n.Overheden moeten voortdurend een evenwicht zoeken tussen recht van de burger om een vrij leven te leiden, met minimum inmenging in hun privacy door de veiligheidsagentschappen, en de verantwoordelij ...

(20 pages) 19 0 4.0 Feb/2004

Subjects: Social Science Essays > Political Science

Lord of the Flies, William Golding

oor dat je heel vaak met veel spanning zat te lezen en je afvroeg waar deze verhoudingen toe zouden leiden. Verder was het heel mooi om te zien hoe de personages veranderen en zich als echte wilden ga ...

(11 pages) 56 0 3.7 Mar/2004

Subjects: Literature Research Papers > European Literature > "Lord of the Flies" by Sir William Gerald Golding

A Girl Receiving a Letter

cques Metsu, under whom he probably first studied. In 1648, he was a founder member of the guild in Leiden. In 1657, Metsu settled in Amsterdam and lived there until his death in 1667.Some people say ...

(3 pages) 34 0 4.3 Jul/2004

Subjects: Art Essays

Die Parallele Zwischen Werther und die Natur in Goethes "Die Leiden des Jungen Werthers"

Johann Wolfgang Goethe hat seinen Roman, "Die Leiden des Jungen Werther" im Jahre 1774 geschrieben. Die Zeit, in der Roman geschrieben wurde, wird ... ischen Werther und Natur sehen. Die Landschaft, nicht die Leute, beruhigt Werthers anfängliche Leiden und sein gebrochenes Herz:"Am 10. MaiEine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingeno ... pielt eine interessante Rolle in diesem Text. Sie ist die Quelle von Werthers Fröhlichkeit und Leiden. Werther verliebt sich in Lotte, und Lotte wirkt sehr auf Werthers Empfindung von der Natur. ...

(9 pages) 11038 0 0.0 Jan/2006

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Melatonin und das sympathische Nervensystem (Text in German) Melatonin and the autonomic nervous system: literature search to the relation between melatonin and the autonomic nervous system.

d ähnliche Titel wird das Hormon Melatonin seit nicht geraumer Zeit angepriesen. Die Liste der Leiden, die das Hormon angeblich kurieren kann, ist lang und vielversprechend: Als ewiger Jungbrunne ...

(40 pages) 63 0 1.0 May/2006

Subjects: Humanities Essays > Health & Medicine

Controlling

(ten minsteéén van de twee partijen is daarbij een profit-center).Deze transfer moet leiden tot:-Het voorzien in relevante informatie voor elk (bedrijfs)onderdeel vereist om de optimale ...

(11 pages) 16 0 3.0 Sep/2006

Subjects: Businesss Research Papers

Rembrandt's Art

Born on July 15, 1606 in Leiden, Netherlands, Rembrandt Haarmenson Van Rijn was a Dutch Painter, draftsmen, and etcher during ... t his son would take up a learned profession. Rembrandt, however decided to leave the University of Leiden and elected to study painting. In Rembrandt's earlier years his work showed lines, light and ...

(4 pages) 58 0 4.6 Jan/2007

Subjects: Art Essays > Artists

Argumentatie in uitvoering

de rest van het team) dat we beter gaan presteren dat dit seizoen. Het veranderen van formatie zal leiden tot het veranderen van trainen het kan zijn dat Jan dit liever niet wil.Daarna keek ik naar d ... dat je met een 3 spitsen systeem juist meer kans hebt op doelpunten.Het veranderen van formatie zal leiden tot het veranderen van trainen, dit kost veel tijd terwijl we beter kunnen trainen op andere ...

(4 pages) 15 1 0.0 Aug/2007

Subjects: Social Science Essays > Communication Studies