Pink Floyd

Essay by lizard_kingCollege, UndergraduateB, March 2002

download word file, 8 pages 3.7

Downloaded 48 times

Pink Floyd müzik hayatına ilk atıldığında gitarda Dave Gilmour' ın yerine Syd Barrett yer alıyordu, grubun diğer elemanları hiç değişmedi. Roger Keith (Syd) Barrett, Ocak 1946' da İngiltere'nin üniversite şehri Cambridge' de doğdu. Gilmour ve Waters ile birlikte Cambridge High Scholl for Boys' a devam etti. Londra' ya gelerek resim öğreniminin yanısıra gitar çalmayı da öğrendiği Camberwell School of Art' a devam etti. Okulda tanıştığı kendisi gibi resim öğrencisi olan Dave Gilmour ile bir ikili oluşturarak Geoff Mott and The Mottos, Yhe Hollering Bluse gibi çeşitli gruplarla çalıştı.

George Roger Waters, Cambridge'den ayrılarak mimarlık eğitimi için Londra'daki The regent Street Polytechnic' e girdi. Eğitimi sırasında okulda iki Londralı, Nicholas Berkeley Mason ve Richard William Wright ile tanışarak birlikte Sigma 6 adıyla bir grup kurdular. Çalıştırıcıları okulun eski öğrencilerinden Ken Chapman' dı, fakat bir plak yapma şansları olmadı. The T-Set, The Abdabs ve hatta The Screaming Abdabs gibi ünlü gruplarla çalıştılar.

İlk yazıları okul gazetesinde çıktı. Bu surada Bas da Clive Metcalf vardı ve Roger Waters grubun lideriydi. Grubun Keşth Noble ve Juliette Gale gibi iki korist vardı.

The Abdabs dağıldı, ve Juliette Gale Rick Wright ile evlendi. Masoni Wright ve Water caz gitaristi Bob Close'ı da getirerek yeniden bir grup oluşturdular. Bu arada Watersi Cambridge ' den tanıdığı Syd Barret' ı da getirince grup tamamlanmış oldu. Barrett bir plaktan sonra The Georgia Bluesmen' in iki ünlü ustası Pink Anderson ve Floyd Council' den esinlenerek gruba Tih Pink Floyd Sound adını verdi. Bob Close ile Syd Barrett arasındaki çeşitli müzik ayrılıkları Bob Close' ın gruptan ayrılmasına neden oldu.

Grup kuruldu, birkaç gösteriye çıktılar, fakat onların ilk düzenli salon gösterileri Şubat 1966' da, her pazar öğleden sonrası caz konserlerinin yapıldığı The MArquee' de başladı. işte bu yerde "The Spontaneous Underground" adıyla verdikleri konserlerle dikkat çekmeye başladılar ve Londra...