Essays Tagged: "ako"

Moderna vs postmoderna.

ívajú termín moderny. Ku ktorej koncepcii sa vshak máme prikloniť? Ako vraví Zygmunt Bauman: je súčasná spoločnosť pes alebo ma ... ute; teórie o postmoderne zhodné.Najprv by som sa rada venovala zvláshť znakom moderny s postmoderny a potom ich navzájom porovnala.ModernaElementy typické pre ...

(7 pages) 37 0 0.0 Jan/2004

Subjects: Social Science Essays > Sociology

Konflikt na Cypre

z morskej peny narodila bohyòa krásy a lásky Afrodita. Krajina a jej podnebie, ako keby Cyprus k tomu predurèovala. Ale práve na tomto neve¾kom ostrovè ... ;chto dvoch komunít ma svoj vlastný kvázi-oficiálny príbeh o tom ako celý konflikt zaèal a prebiehal. Ja sa tu teraz posna ím celý pr&iac ...

(24 pages) 21 0 0.0 Jan/2004

Subjects: History Term Papers > European History

Ludovit Stur- studentske roky

ľapají na evanj. Ni shom gymnáziu.Vtedajshie učebné osnovy ukladali iakom prvej triedy,tzv. gramatistom,veľké úlohy z latinčiny,ktorá bola ... v prehľade,rastlinopis a nerastopis,základy gréčtiny a ivé reči ako v prvej triede.Shtúr si za dvojročného pobytu v Rábe rýchlo osv ...

(4 pages) 1201 0 0.0 Apr/2006

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Jan Botto- Smrt Janosikova

potlačenie. Bol sklamaný z nesplnenia tú ob vlastnej generácie.Botto, rovnako ako ostatní shtúrovci, hľadal podnety a pramene svojej básnickej tvorb ... é, zato vshak tematicky dosť pestré. V poézií nashiel prostriedok, ako iviť v ľude vieru v krushných časoch národnej a sociálnej ne ...

(7 pages) 2305 0 0.0 Apr/2006

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Myty o prostitucii

ú dobu, sa nedajú zbúrať ľahko. Verím vshak, e čitateľská verejnosť si zaslú i vedieť, ako to vlastne s tou prostitúciou je...Mýtus č. 1: prostitúciu vykonávajú len eny - v cel ... su, tak na Slovensku pracujú najmä mu skí prostitúti, ktorí poskytujú svoje slu by mu om. Rovnako by sme nemali zabúdať na transgender ľudí, ktorí síce na Slovensku pracujú v prostitúci ...

(5 pages) 2085 0 0.0 Oct/2006

Subjects: Social Science Essays > Society and community > Children and Youngsters

IKT + e-Learning = Nové formy vzdelávania

informačné a komunikačné technológie /ICT/ na vyshshej úrovni ako doteraz. Nové počítačové systémy a prepojenia medzi nimi d ... ;tačové systémy a prepojenia medzi nimi dovoľujú aktívnejshie ako doteraz prenáshať informácie a tým poskytovať zdroje ďalshie ...

(13 pages) 1402 0 0.0 Feb/2007

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies > E-commerce

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PROCESU INTEGRÁCIE CUDZINCOV S PRIZNANÝM POSTAVENÍM UTEČENCA DO SPOLOČNOSTI

rasových, náboženských, národnostných, politických, ako aj pred dôsledkami vojnových konfliktov a etnických čistiek. Veľk& ... te;ch zdrojov a skúseností možno konštatovať, že hlavným znakom integračného procesu napr. vo Švédsku je multikultúrna integra&# ...

(8 pages) 2517 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Social Science Essays > Sociology

Strategicky management - skripta

9;i pravidiel, ktoré slúžia k riadeniu procesov alebo činností, rep. ako spôsob plánovania a riadeniačinnosti, ktorými sa má dosiahnu# ... h rokov, do popredia sa dostáva marketingový manažment, zvyšujúca sakonkurencia, požiadavka na zvýšenie úrovne strategického myslenia ...

(41 pages) 9 0 1.0 Oct/2007

Subjects: Businesss Research Papers > Markets & Exchanges

Pracovná Disciplína

Ako každý občan tak aj občania Slovenskej republiky ktorý chce uži ... te; chce uživiť svoju rodinu či blízkych potrebuje pracú. Prácu ako takú môže občan Slovenskej republiky vykonávať na plný ...

(6 pages) 6 0 0.0 Nov/2007

Subjects: Law & Government Essays > Civil Rights

Globalizacia

Globalizovaný je v podstate každý �Napríklad P. Hagget ju definuje ako "proces ktorým udalosti, aktivity a rozhodnutia urobené v jednej časti sveta ... a je proces integrácie spoločnosti na vyššej geografickej úrovni , ako tomu bolo v minulých etapách vývoja spoločnostiGlobalizácia pre ...

(4 pages) 13 0 5.0 Jan/2008

Subjects: Social Science Essays > Economics > Foreign & International Economics

Manazment

v podmienkach trhového hospodárstva.Významy (chápania) manažmentu:ako praktická činnosť (dosiahnutie nejakého cieľa, používan ... 57; (dosiahnutie nejakého cieľa, používaný u PO aj FO + vláda)ako sústava poznatkov - teória či vedná disciplínaako osobitá ...

(33 pages) 6671 0 0.0 Jan/2008

Subjects: Social Science Essays > Economics > Foreign & International Economics

Resident Evil - The Evil Spreads Story By TheUnknownOne Part

e kato megapolisite v koito sme izrastnali...-Spokoino, - Kaza Leon slagaiki ruka vurhu neinata. - ako po koeto i da e vreme se pochuvstvash nespokoina, vinagi mojesh da doidesh pri men , az znam kak ... e kak na bara leji tialo obliato v kruv. Leon svali kolana si i otvori vratata na kolata. napravi niakolko stupki v liavo ot neia i dade znak na jill da izleze. Toi prezaredi nervno pistoleta si i zap ...

(5 pages) 2022 0 0.0 Feb/2008

Subjects: Social Science Essays > Psychology > Psychological Theories & Authors

Asymptote

ávrhy budov a na druhej strane sa podieľa na množstvedigitálnych projektov, ako napríklad spomínané Guggenheimovo Virtuálne Múzeum.Pôso ... ch a Ázii. V Európe takisto prebieha výstavba niekoľkýchprojektov, ako napríklad stavba komerčných veží v Budapešti; novej predaj ...

(2 pages) 18 0 3.0 Feb/2008

Subjects: Art Essays > Design Arts

Database Memorandum Paper: CIS 319: Computer Information System

to issue and track development projects at various places in the US. The US Army knowledge portal (AKO) also uses Oracle to store its information. The databases are accessed and manipulated in variou ... tabases are accessed and manipulated in various ways. For managing development projects and for the AKO, a web based system is used (Millin Publishing, 2003). The data collected during geological moni ...

(3 pages) 129 0 5.0 Sep/2009

Subjects: Businesss Research Papers

Osvojenie si sveta fyzikálnych vecí

ktorá deťom do veku 8-9 mesiacov upiera chápanie fyzikálnych vecí ako objektov s vlastnosťami a nezávislou existenciou, ktorá sa riadi fyziká ... ; dieťaťa o fyzickom svete k astronómii 16. storočia. (Spelke, 1991). Podobne ako vtedy ľudia konštruovali model heliocentrickej sústavy, tak si podľa Pia ...

(9 pages) 0 0 0.0 Jun/2012

Subjects: Social Science Essays > Psychology